Joves i comarca


presidenta de la Comissió de Foment de la Cohesió Social
Consellera Comarcal de Joventut al Montsià

Finalitza una legislatura que m'ha marcat a nivell polític i personal per molts reptes. Al juliol del 2015 assumia la responsabilitat de presidir la comissió de Foment de la cohesió social com a consellera comarcal de Joventut al Consell Comarcal del Montsià. Fa respecte, si més no, assumir que seràs la màxima responsable d'aterrar les polítiques juvenils del país a la comarca, i proposar-ne de noves.

I ja han passat gairebé quatre anys, quatre anys dels quals em sento satisfeta d'haver pogut treballar i participar de diferents equips de persones que ho han fet possible i que m'ho han posat fàcil: tècnics i tècniques del servei comarcal de Joventut, tècnics i tècniques de la xarxa Montsià jove, de l'Oficina Joves, impulsor referent juvenil...Però especialment a Judit, Sheyla, Maribel,  Rosanna i Camilo. 

Perquè el capità és important, però la tripulació imprescindible: gràcies. Aquesta feina coordinada des dels serveis comarcals de joventut ha fet que hàgim passat d'atendre 1.014 persones el 2015 a 3.719 el 2018, amb un còmput de persones ateses en tota la legislatura de 13.324, que es diu aviat!
En l'àmbit de la formació hem estat capaços d'oferir a la població jove diferents cursos i píndoles formatives del seu interès, la qual cosa ens ha deixat una dada de 64 accions formatives executades entre 2015-2018 i 1.255 usuaris formats.
Les dades són això, dades, però no deixen de ser el millor indicador del creixement experimentat pel servei comarcal de joventut i l'Oficina Joves del Montsià. I un termòmetre de la gran tasca que s'ha dut a terme en repensar la manera d'arribar i comunicar-se amb els nostres joves, de donar a conèixer i posicionar els nostres serveis com a referents a la comarca i més enllà, com a model de bona pràctica extrapolable a altres territoris.

En aquest sentit es va organitzar la trobada juvenil del Montsià, que es va realitzar a Masdenverge, planificada com a instrument de participació dels joves en un ambient de comoditat i proper per a ells. També els tres concursos d'instagram realitzats entre el 2018 i el 2019 que han incentivat la participació dels nostres joves. 

L'àmbit de la difusió i les xarxes socials, la interacció amb la població jove, ha estat molt gran i la nostra presència a les xarxes, fonamental com a eina de treball amb aquest col·lectiu. La pàgina web Montsià Jove ha tingut un total de 151.700 lectors i s'han editat entre el 2017 i el 2018 un total de 24 butlletins digitals. Interactuar de manera activa amb la població jove també ens ha portat a obrir un nou servei: el SAI (Servei d'Atenció Integral) per contribuir a la sensibilització social en matèria de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI). Polítiques de joventut que s'executen gràcies al desplegament del Contracte Programa del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Aquest resum de legislatura m'ha fet reflexionar sobre la necessitat d'un canvi en la manera de fer. Hem de repensar la política de despatx a favor de la política de proximitat; la política de proposta tancada a favor de la política de la participació. I això, més enllà dels números és el que m'emporto de la meva legislatura com a consellera comarcal d'ERC a la comarca del Montsià.