L'ecosistema educatiu 360 de les Terres de l'Ebre

director de l'Aliança Educació 360

El Complex Educatiu Sant Llàtzer de Tortosa acollirà el dissabte 4 de maig la Jornada Impulsem l'Educació 360 a les Terres de l'Ebre que reunirà un centenar de persones compromeses amb l'educació. 

Fa poc més d'un any, es va presentar l'Aliança Educació 360, impulsada per Fundació Bofill, la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica i la Diputació de Barcelona. La proposta ha tingut una gran acollida i avui ja són 170 ajuntaments, entitats, centres educatius i institucions que en formen part.
L'Aliança convida la societat a fer un canvi  de "marc mental"  i aporta aquesta imatge holística de "l'Educació 360" que entén que les persones aprenen i s'eduquen en tots els "espais i temps de la seva vida". Una educació que es produeix "al llarg i l'ample de la vida" i que ha de possibilitar "l'equitat i la igualtat d'oportunitats sense exclusions ni segregacions. Una concepció de l'educació que planteja que "tota la comunitat" n'és coresponsable i no la delega en exclusiva als mestres i l'escola. 

Quan es parla d'educació, es visualitza sobretot, escoles i instituts. Tanmateix, la societat ha canviat i sabem que bona part dels aprenentatges significatius es produeixen en espais i temps no lectius i a través de canals, entorns, activitats i actors diversos. La recerca ens confirma que els itineraris de creixement personal i professional també es construeixen a partir de recorreguts i connexions d'entorns i experiències d'aprenentatge en àmbits no reglats.
Per altra banda, també sabem que la gran desigualtat educativa és fora de l'escola. L'accés a les oportunitats educatives fora del sistema educatiu reglat, que van fornint la motxilla personal de cada noi i noia per caminar per la vida depèn en bona part dels contextos socioculturals i familiar, del seu poder adquisitiu, del lloc de residència o de les xarxes relacionals de què es disposen.

En positiu, cal assenyalar que Catalunya disposa d'un important sotabosc d'entitats i iniciatives de tot tipus que ofereixen propostes que aporten gran valor educatiu i espais d'aprenentatge per a la vida i centenars d'escoles i instituts oberts i connectats al seu entorn. També en el món municipal hi ha una gran tradició i recorregut d'iniciatives com els Projectes Educatius de Ciutat o els Plans Educatius d'Entorn que han desenvolupat xarxes i dinàmiques educatives compartides. El punt de partida és doncs molt favorable.

Les Terres de l'Ebre en són un bon exemple i s'incorporen ara a l'Aliança aportant un ventall ampli d'experiències en clau 360. Projectes sorgits per iniciativa d'AMPA i AFA, de docents i entitats diverses, de biblioteques i museus i dels ajuntaments. En diferents àmbits i activitats: esportives, de natura, del foment de la lectura, artístiques, intergeneracionals, comunitàries... 

El repte compartit és convertir les Terres de l'Ebre en un "ecosistema educatiu 360", ple d'oportunitats i entorns d'aprenentatge per a tothom, connectant temps, espais, aprenentatges i actors educatius de la comunitat.