Enric Roig - És el moment de Tortosa

Enric Roig - És el moment de Tortosa
Enric Roig - És el moment de Tortosa

Opinió eleccions municipals 2019

Les Terres de l'Ebre. i en particular Tortosa, comparteixen un problema proporcional als seus pecats històrics que, avui dia, continua sense resoldre. Un problema de caràcter econòmic materialitzat en la resta dels indicadors de creixement que llancen un increment de la desocupació, experimentat durant el primer trimestre de 2019, que el situa en un 13,17%, més de mig punt superior a l’enregistrat el 2018. Una taxa d'atur superior a la mitjana espanyola i també a la catalana. Aquesta realitat de les Terres de l'Ebre es veu enriquida a Tortosa amb una situació d'estancament i regressió demogràfica, derivada del creixement a la baixa dels seus principals motors sectorials, que ens porta necessàriament a incrementar els nostres esforços en política industrial i també territorial, tenint en compte que, fins a la data, el fet es revela insuficient.

És l'economia i és la Indústria, no hi ha dubte. Però, en què pensem quan parlem d'Indústria? I d'Indústria a Tortosa? Sense dubte en un territori on encara hi ha molt poca implantació industrial i molt potencial per al seu desenvolupament. Un potencial real, obert a la diversificació i modernització dels nostres sectors, però que necessita incentivar amb les mesures adequades que han brillat per la seva absència durant els darrers anys, anys en què no s'han donat els factors necessaris per prendre decisions encertadament, per millorar la nostra economia i la nostra indústria.

I precisament, un dels problemes és que la indústria no avança. No creix. I no ho fa perquè no creixen les empreses, o millor dit, perquè no vénen empreses a implantar-se Tortosa, i a generar riquesa i ocupació. I això passa perquè no s'estan aplicant incentius a l'arribada d'empreses, com proposem en el nostre programa dotant als polígons industrials dels recursos energètics necessaris per atreure empreses, o aplicant mesures de suport al creixement i desenvolupament d'indústries a Tortosa, com l’agroalimentària.

Respecte a l'ocupació, es fa necessari incentivar el treball per als nostres joves, a través de plans de formació i ocupació jove, la concertació territorial i el programa Tortosa Activa't. Tan necessari és ajudar els nostres joves aturats com incentivar l'èxit dels nostres emprenedors, com farem amb programes de crèdits per a joves emprenedors, si guanyem la vostra confiança el 26M, aplicant mesures necessàries que també afecten al nostre model turístic, que ha d'enfocar a la qualitat des de la marca Ebre, Reserva de la Biosfera, treballant per l'enfortiment del comerç local i rellançant la Fira Tortosa i Expo Ebre, mesures que formen part del nostre programa, de la nostra visió per a Tortosa i que podran formar part del futur creixement de la ciutat, si comptem amb l'opció de Govern que facilitaria la confiança i el vot dels electors.

Ara és el moment de decidir en quina ciutat vols viure. Nosaltres t'oferim una Tortosa millor per treballar, per avançar, per viure i per gaudir.

 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article