Enric Roig - La Política del 12%

Enric Roig - La Política del 12%
Enric Roig - La Política del 12%

Opinió eleccions municipals 2019

Avui dia, més de 2.000 persones estan desocupades a Tortosa, un 12% de la població. A ells em dirigeixo, amb la resta dels veïns d'aquesta ciutat. I em dirigeixo a vosaltres perquè, tot i comptar amb una xifra d'atur reduïda -si la comparem amb la major part dels municipis d'Espanya- és un índex d'atur impresentable, superior al 10% a més d'haver-se convertit en un senyal d'identitat que aquest país exhibeix sense vergonya, a la resta d'Europa.

Aquest percentatge d'atur revela que la ciutat té necessitats i que aquestes necessitats, no s'estan atenent adequadament. No s'ha implantat una política econòmica i industrial amb el potencial suficient per dinamitzar les estructures productives de Tortosa i els seus pobles, adaptant-les als temps actuals, diversificant i obrint nous camins que sense dubte, seran noves oportunitats per als nostres aturats.

Però no només això: també generaran les condicions necessàries perquè aquestes estructures aventurin la reindustrialització que necessita Tortosa, adeqüi els seus principals sectors productius a les exigències de competitivitat actuals i ofereixin l'atractiu necessari per provocar l'arribada i implantació de noves empreses. I amb això, la creació de nous llocs de treball. I això no ha passat perquè durant els últims anys, Tortosa no ha tingut un projecte de ciutat, ni un projecte econòmic. Parlem d'un projecte que ofereixi oportunitats a les persones, que solucioni els seus problemes i la vida als barris, perquè resolent els seus problemes evitarem que els joves hagin de sortir fora a buscar una feina.

La candidatura que represento sí que compta amb un projecte per a Tortosa, un projecte que oferim als seus veïns per millorar la ciutat en què vivim. Volem que vinguin empreses, per això anem a dotar els polígons industrials i a altres estructures productives dels recursos necessaris per a garantir el seu atractiu, millorant els seus recursos energètics i de gestió, i introduint mesures que fomentin la implantació d'empreses.

És un fet que l’àrea i regidoria de promoció econòmica i ocupació serà una pedra angular en el meu projecte, que contempla el foment de la indústria energètica i agroalimentària, la creació de clústers industrials, la transició energètica i l'aplicació de mesures que fomentin un creixement del comerç paral·lel al creixement del turisme. Crearem un Observatori de la Indústria, el Comerç i el Turisme que coordini la reindustrialització de Tortosa, donarem suport als joves emprenedors amb microcrèdits, crearem la regidoria d'Habitatge per impulsar un Pla d'Habitatge que beneficiï a tots, juntament amb l'Oficina d’Habitatge que permeti actuar al casc antic de la ciutat i donar-li major significat, més enllà de ser l'escenari de la festa del Renaixement.

També demandarem les infraestructures que necessitem del Corredor Mediterrani, la millora en les nostres autovies i comunicacions i en definitiva, aquelles actuacions que considerem Tortosa necessita, i que han estat ficades en un calaix durant massa anys. Ara és el moment, el moment d'aconseguir la Tortosa que vols, un Tortosa per treballar, avançar viure i gaudir. Ara és el moment. Ara Socialistes Ara Roig!

 

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article