Silenci, parlem

Directora de la Biblioteca Marcel·lí Domingo de Tortosa

Aquella idea que em rondava d'un temps ençà es concreta i confirma durant la meva estada professional a NY en la qual tinc l'oportunitat de visitar diverses biblioteques públiques i entrevistar-me amb alguns/es especialistes. En concret, al mes de setembre em vaig reunir amb Johannes Neuer, director of Customer Experience de la NYPL, que em va posar en contacte amb Cartlyn Colman, la bibliotecària juvenil de la NYPL amb una personalitat molt extravertida, oberta a totes les tendències, i una gran capacitat d'adaptar-se a les demandes socials i d'informació dels joves. Va ser ella qui em va explicar en què consistia la seva especialització, una missió-visió que a mi m'agradaria importar.

Resulta si més no contradictori tractar de fomentar el gust per llegir entre el públic jove (franja de 13 a 18 anys aproximadament) per tal de no trencar aquell "embolcall lector" que els acompanya des de ben petits primer amb l'acompanyament familiar i més endavant potenciat des de l'escola i d'altres àmbits, i constatar la inexistència d'espais bibliotecaris adreçats a este públic. Si ens lamentem de
l'abandonament tant de l'ús de la biblioteca com en general de l'hàbit lector quan arriben a l'adolescència, haurem de ser els responsables i els professionals d'aquest sector qui plantegem alternatives.

Amb totes aquestes reflexions, la biblioteca de Tortosa vol dissenyar el projecte Biblioteca Jove, i per això va sol·licitar una subvenció al Departament de Cultura el 2017 amb l'objectiu d'ampliar i actualitzar el fons de literatura i coneixements d'aquest sector d'usuaris i adquirir mobiliari que doni resposta a les seves necessitats. Concretament, i pel que fa a la nostra biblioteca, aquest nou espai estarà ubicat a la segona planta on actualment es troben els materials audiovisuals. Per triar el fons documental que s'hi inclourà se seguiran les indicacions de les bibliografies selectives del fons juvenil que elabora el Servei de Biblioteques de la Generalitat.

Un cop materialitzat el projecte caldrà buscar l'equilibri. Per una banda

El públic juvenil o adolescent demana cada vegada més un lloc on trobar-se de manera espontània i informal.

La majoria fins i tot considera que a la biblioteca hi ha un silenci excessiu, unes normes i una rigidesa que no els agraden, i busquen un espai que faciliti la interacció i les dinàmiques de grup (espais de llibertat). Però per una altra banda, els estudiants busquen poder concentrar-se i fer treballs i estudiar, ja que els espais en àmbits familiars no són adients.
Per tant, a la biblioteca hem de crear aquest espai intermedi, amb un trànsit relaxat i fàcil cap a la resta de la biblioteca, absolutament diferenciat de la sala infantil i la d'adults, amb un mobiliari i una oferta específica que cobreixi les seves necessitats informatives i el seu desenvolupament físic i intel·lectual, alhora que conjugui ambdues demandes. Ha de ser un espai educatiu, formatiu, informatiu, tecnològic i de lleure

Aquest espai físic ha de reunir: un espai de trobada, de joc, de lectura, de reunió, d'assaig per grups de música, de teatre... (llavors passarien a la sala polivalent, que està connectada per una porta corredissa), un espai de creació i socialització per fer-hi tallers, cursos, xerrades, activitats, sales per cedir als grups de joves que ho sol·licitin, d'una sala amb equip informàtic, d'un equipament informàtic, tenint en compte la importància de les noves tecnologies (TIC).

Pel que fa a les activitats en proposem algunes que siguin útils per a ells, d'acord amb les seves aficions (cuina, fotografia, viatges) i necessitats. Aquestes activitats haurien de fomentar la creativitat (cocreació) i la inclusió social, a més de tenir en compte la col·laboració intergeneracional.


Però res de tot això serà possible si no fomentem la participació dels joves. Hem de demanar-los l'opinió i fer que se sentin membres actius i implicats no ja només amb el funcionament de la biblioteca sinó també en la programació d'activitats. En conseqüència, entenem que l'apropament dels joves a la biblioteca pot incidir positivament en l'assoliment dels seus hàbits lectors i, conseqüentment, en una millor preparació per a la vida adulta.

No n'hem de dubtar. Cal apostar-hi i tenir clar que treballar pels joves és una gran inversió de futur perquè aquell treball crearà uns vincles de confiança entre la biblioteca i els joves i que els conflictes disminueixin. Probablement la paraula més adient sigui complicitat. I mira per on, una altra vegada estem parlant d'innovació. Innovar és una de les claus per a crear valor i avantatge competitiu a les organitzacions. Les biblioteques com a organitzacions que presten serveis a la ciutadania també depenen de la innovació per a crear valor i rendibilitzar els diners que reben de les administracions públiques o les organitzacions a les quals pertanyen.

Tot un repte, efectivament, d'aquells que tant ens agraden a la gent que treballem al món de les biblioteques, i una oportunitat d'avançar, sempre fent equilibris des de fa ja molt de temps entre el que som i el que volem ser, entre el que temin i el que volem aconseguir. Sempre buscant l'equilibri.

C: false