La mediació com a sistema extrajudicial de resolució de conflictes

candidat a l'alcaldia per ERC-Tortosa Sí

La mediació és un sistema de resolució de conflictes, aplicat a tot Europa i que a Catalunya es va iniciar en l'àmbit familiar, per resoldre qüestions pràctiques en els casos de crisis matrimonials (separacions i divorcis) per tal d'evitar la judicialització de qüestions familiars. Si bé qui actua com a persona mediadora, ordinàriament, sol ser un advocat o una advocada, en cap cas la mediació és un servei d'assessorament jurídic.

Així, la mediació és un procediment no jurisdiccional de caràcter voluntari i confidencial que s'adreça a facilitar la comunicació entre les persones, per tal que gestionin per elles mateixes una solució dels conflictes que els afecten, amb l'assistència d'una persona mediadora que actua d'una manera imparcial i neutral.

Qualsevol persona no pot ser mediadora, sinó que es requereix tenir un títol universitari oficial i acreditar una formació i capacitació específiques en mediació. A més, cal estar d'alta al col·legi professional corresponent o pertànyer a una associació professional de l'àmbit de la mediació -acreditada pel departament competent- o prestar serveis com a persona mediadora per a l'Administració.

La resolució de les controvèrsies amb la mediació té molts avantatges enfront de la via judicial: com a caràcter general és més ràpida, també acostuma a ser més econòmica i, sobretot, molt menys traumàtica, ja que la solució al conflicte no resta imposada per una tercera persona, és a dir, per la decisió d'un jutge o d'una jutgessa, que ordinàriament deixa insatisfeta almenys una de les parts en conflicte, sinó que la solució que s'adopta és el resultat de l'acord assolit entre les dues parts.

És amb l'aprovació de la Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat, en què s'ha promogut l'aplicació de la mediació a altres tipus de conflictes no familiars. Avui dia la mediació és d'aplicació a gairebé totes les branques del dret, fins i tot a l'àmbit penal, fet que dona lloc al que es coneix com a justícia restaurativa.

A les Terres de l'Ebre, ens hem fet ressò d'aquest sistema avançat per solucionar els conflictes entre les parts enfrontades, de manera que som pioners a desenvolupar eines per aplicar-lo.
D'una banda, el Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa, que presideixo, després d'una tasca infatigable de la Comissió de Mediació, presidida per la vicedegana del Col·legi Marta Martínez Gellida, ja fa un any, va inaugurar el Centre de Mediació de Dret Privat de les Terres de l'Ebre (CEMPTE), amb seu al carrer del Bisbe Aznar de Tortosa, per afavorir les sol·licituds de mediació a l'hora de resoldre els conflictes entre particulars.

Així doncs, els juristes de les Terres de l'Ebre som pioners en la implementació de la mediació.

D'altra banda, cal destacar la implicació especial en la mediació dels jutjats d'Amposta, al capdavant dels quals hi ha la jutgessa degana i la lletrada de l'Administració de justícia, que han apostat per aquest sistema de finalització de les discrepàncies entre els particulars, fins i tot, com abans s'ha manifestat, en l'àmbit penal.
Així doncs, els juristes de les Terres de l'Ebre som pioners en la implementació de la mediació.

Tot esforç comporta el seu premi, de manera que el Consell de l'Advocacia Catalana va designar el Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa com a amfitrió per celebrar el II Congrés Estatal Interprofessional de Mediació, de naturalesa eminentment formativa i tècnica, que ha tingut com a seu Tortosa, i que s'ha celebrat durant aquests dies 21 i 22 de juny.
Aquest Congrés va estar apadrinat ahir per la consellera de Justícia, l'Honorable Senyora Ester Capella, i per l'anterior conseller de Justícia, l'Honorable Senyor Carles Mundó. S'han programat fins a 12 tallers de treball i dues ponències principals, distribuïts entre la sala d'actes de la seu corporativa de la Generalitat de Catalunya a les Terres de l'Ebre, les dependències del Col·legi d'Advocats i Advocades, i les sales del Museu de Tortosa, aquestes últimes facilitades per l'Ajuntament de Tortosa.

No podem estar més satisfets del resultat del Congrés, amb una perfecta coordinació entre els membres del Col·legi d'Advocats i Advocades de Tortosa i els de l'Advocacia Catalana, que han posat Tortosa per uns dies com a referent a tot l'Estat en l'estudi de les tècniques de mediació i que, a més, ha servit per mostrar el magnífic patrimoni arquitectònic, per exhibir-lo als congressistes assistents en finalitzar la jornada de treball, fet que ha contribuït a donar el punt de distinció al II Congrés Estatal Interprofessional de Mediació.
Un agraïment a tots els que heu col·laborat a fer-lo possible.

Comentaris


No hi ha cap comentari

Comenta aquest article